Интернет Маркетинг

Важна част от подготовката на даден бизнес проект (какъвто е създаваненото на нов уеб сайт) е съставянето на бизнес план, по който да се ръководим. От икономическа гледна точка Бизнес планът е маркетингов елемент, но тъй-като става въпрос за интернет пространството, което е „една друга реалност” (Кастанеда), то в случая говорим за една нова наука наречена „Интернет - Маркетинг”.
Основните маркетингови стъпки са: сегментиране, таргетиране и позициониране. Прилагайки ги в интернет пространството спрямо нашият уеб сайт те биха звучали така:
1. Сегментиране - разделяне на уеб потребителите (users) на различни групи по съответен критерий  - пол, възраст, образование, интереси, работа, доходи и така нататък. 
2. Таргетиране - определяне на желаната уеб аудитория (целева потребителска група) към която да насочим нашият уеб проект.
3. Позициониране - разположение на нашият сайт на такива места във виртуалното пространство, където шансът за откриване от желаната уеб аудитория е най-голям.
Новото в Интернет Маркетинга е в подходите и средствата, които се използват при определяне на тези елементи. Използват се статистики, различен тип проучвания, нов тип комуникация и може би най-важният елемент наречен
СЕО Оптимизация. Целта на всички тези елементи е един - увеличаване на трафика на сайта, а оттам и на шансът за откриване на нови Бизнес партньори.
Трябва да отбележим, че тези решения не са самоцелни,  а трябва да бъдат обвързани и съобразено с останалите въпроси по изработката на уеб сайта - уеб дизайн,
дървовидна структура, промотиране, определяне на ключови думи, Рекламни канали и PR кампании и не на последно място спазване на Интернет закона „Съдържанието е краля”. Ако всички тези елементи бъдат спазени, то шансът да останете трайно в съзнанието на желаните от Вас потребители е огромен. 

 
 
Уеб Услуги от Unproof:
SEO Оптимизация на Сайт
Изработка на Сайт
Направа на Онлайн Магазин
Адаптиране на Текст
Полезни съвети от Unproof:
Стъпки при изработката
Web сайт
"Съдържанието е краля"
Дървовидна структура
Изработка на уеб сайт
Цени за изработка
Избор на Уеб компания
Избор на домейн
Уеб хостинг
Уеб Дизайн
Контролен панел
Администриране на уеб сайт
Тестване на уеб сайт
Поддръжка на уеб сайт
Интернет маркетинг
Ключови думи
Рекламни канали
Промотиране на уеб сайт
СЕО оптимизация
GOOGLE
Twitter
Партньори


Реклама:

 
 
Направа на Онлайн Магазин | SEO blog - Оптимизация за Google Национални новини | Новини Сервиз на компютри
Велико Търново
Православни Икони
SEO Blog Follow Unproof on TwitterFollow Unproof on Facebook